นนทวี ใส่ใจบ้าน...ใส่ใจคุณ

บ้านคุณภาพ จากนนทวี

โครงการทั้งหมด

 • ทาวน์เฮาส์

  T2 นนทิพา

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีวิลล์ 5
  ราคาเริ่มต้น 1.85 - 2.19 ล้านบาท
 • บ้านแฝด

  H3 นนทสา

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีแกรนด์ 6
  ราคาเริ่มต้น 2.7-3.1 ล้านบาท
 • บ้านเดี่ยว

  H2 นนทมาศ

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีแกรนด์ 6
  ราคาเริ่มต้น 3.05-3.6 ล้านบาท
 • บ้านเดี่ยว

  H1 นนทพัฒน์

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีแกรนด์ 6
  ราคาเริ่มต้น 3.7-4.3 ล้านบาท