ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวหนองจอก 

บริจาคซื้อโทรทัศน์ในห้องเรียนให้กับฝ่ายการศึกษา

บริจาคซื้อโทรทัศน์ในห้องเรียนให้กับฝ่ายการศึกษาโรงเรียนบ้านเจียรดับ