1.ข้อมูลส่วนตัว
ที่พักอาศัยปัจจุบัน
โครงการนนทวีวิลล์ 7
2.รายได้(ต่อเดือน)
งบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัย
ทราบข่าวโครงการจากสื่อ
โครงการนนทวีวิลล์ 7
3.แบบบ้านที่สนใจ
โครงการนนทวีแกรนด์ 6
โครงการนนทวีวิลล์ 7