นนทวี ใส่ใจบ้าน...ใส่ใจคุณ

บ้านคุณภาพ จากนนทวี

ทาวน์เฮาส์

  • ทาวน์เฮาส์

    T2 นนทิพา

    กรุงเทพมหานคร

    นนทวีวิลล์ 5
    ราคาเริ่มต้น 1.85 - 2.19 ล้านบาท