นนทวี ใส่ใจบ้าน...ใส่ใจคุณ

บ้านคุณภาพ จากนนทวี

บ้านแฝด

  • บ้านแฝด

    H3 นนทสา

    กรุงเทพมหานคร

    นนทวีแกรนด์ 6
    ราคาเริ่มต้น 2.7-3.1 ล้านบาท