นนทวี ใส่ใจบ้าน...ใส่ใจคุณ

บ้านคุณภาพ จากนนทวี

บ้านเดี่ยว

 • บ้านเดี่ยว

  H2 นนทมาศ

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีแกรนด์ 6
  ราคาเริ่มต้น 3.05-3.6 ล้านบาท
 • บ้านเดี่ยว

  H1 นนทพัฒน์

  กรุงเทพมหานคร

  นนทวีแกรนด์ 6
  ราคาเริ่มต้น 3.7-4.3 ล้านบาท