ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

25 Aug, 2018
บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด 
ได้เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวหนองจอก 
โดยมีคุณเปรมสิทธิ์ ศิรสิทธิ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ และ ทพญ.พิชานันต์ ศิรสิทธิ์วัฒนา กรรมการรองผู้จัดการ
เข้าร่วมบริจาคครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิอาสา หนองจอก